Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/news.php on line 11

Selectarea unui expert/trainer/grup pentru livrarea unor instruiri pentru adulțiSelectarea unui expert/trainer/grup pentru livrarea unor instruiri pentru adulți

Termeni de Referință privind selectarea unui expert/trainer/grup pentru livrarea unor instruiri pentru adulți

 

Locație:

Chișinău, Republica Moldova (cu posibilitate de deplasare în teritoriu)

Termenul limită de aplicare:

02.10.2022, ora 19:00

Funcția

Expert/ trainer

Proiectul de referință:

Caritas Moldova – “Improving living conditions for refugees and local communities in Moldova – first line response -”

Durata contractului:

2 luni, octombrie - noiembrie 2022

Zile de lucru:

4 zile de instruire + pregătire

Limba de lucru:

Română si Rusă, cunoașterea limbii Engleze constituie un avantaj

 

 

 1. Context

Fundația de Binefacere “Caritas Moldova” este o organizație umanitară și caritabilă, care contribuie, prin activitățile sale, la eradicarea sărăciei și crearea unor sisteme sociale echitabile, promovând valorile toleranței și milosteniei creștine.

 

În cei 27 ani de activitate Caritas Moldova a încercat să răspundă, în măsura posibilităților și resurselor disponibile, la nevoile imense ale săracilor din Republica Moldova, oferind asistență în cazuri extreme, dar și servicii specifice, în special pentru persoanele defavorizate.

 

Instruirile urmează să consolideze și să dezvolte cunoștințele și abilitățile personalului Caritas Moldova, cu scopul de a oferi servicii de calitate și de a răspunde nevoilor reale ale beneficiarilor.

 

 1. Scop

Fundația de Binefacere Caritas Moldova, cu suportul NRC, își propune să angajeze un expert/ trainer/ grup care să realizeze una sau ambele instruiri cu urmatoarele tematici:

 • Comunicarea cu diverse părți interesate (de la beneficiari la donatori) și în diferite situații. Construirea încrederii pentru a crea un parteneriat puternic și relații durabile.  (în română și în rusă) 
 • Identificarea persoanelor afectate de traumă. Identificarea căilor de referire (referral pathways) adecvate pentru consilierea psihosocială. (în română și în rusă)

(publicul țintă – angajații și voluntarii organizației)

 

 1. Responsabilități

În vederea prestării serviciului expertul/ trainerul va:

 • Identifica și selecta informația actuală corespunzătoare tematicilor anunțate (informația trebuie să fie științific validată, cuprinzătoare, clară, accesibilă);
 • Elabora materiale didactice, prezentări, suporturi pentru realizarea instruirilor;
 • Prezintă programul instruirii în română și în rusă, împreună cu graficul realizarii instruirilor, spre aprobare;
 • Realizează instruirile unui grup de până la 20 persoane. O instruire se va desfășura pe parcursul unei zile, cu durata de pana la 8 ore;
 • Elabora și prezentă un raport de evaluare a rezultatelor/ performanțelor participanților la curs; cât și materialele didactice (prezentări, foi de lucru, etc.).

 

 1. Cerințe fata de candidați

Educație:

 • diplomă universitară în psihologie, pedagogie sau alte domenii similare;

 

Abilități si competente:

 • experiență relevanta în domeniu;
 • abilități excelente de analiză si sinteză;
 • cunoașterea specificului sectorului nonguvernamental (lucrul cu beneficiarii, comunicarea cu donatorii);
 • cunoașterea aprofundată a limbii române și ruse (atât scris cat și vorbit) este obligatorie. Limba engleză constituie un avantaj.

 

 

 1. Modalitatea de aplicare și selectare

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV;
 • Instruiri anterioare realizate în domeniu;
 • Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

 

 

Dosarul va fi transmis până în data de 2 octombrie 2022 prin e-mail la diana.antir@caritas.md cu mențiunea „Angajare expert/trainer pentru instruire”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail diana.antir@caritas.md sau la numărul de telefon 078800537.

 

Oferta financiara

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de activitățile planificate și produsul final. Caritas Moldova va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi transport, decât onorariul pentru produsul final. Plata onorariului se va realiza după prezentarea actului de prestare a serviciilor. Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include suma brută solicitată.