#EUspectACTOR (TEATRU FORUM)#EUspectACTOR (TEATRU FORUM)

Proiectul #EUspectACTOR vine pentru a acoperi următoarea prioritate generală stabilită de Ministerul Educației şi Cercetării pentru 2021: Dezvoltarea cetățeniei active și a spiritului civic în rândul tinerilor.

În cadrul proiectului se vor desfăşura o serie de instruiri cu subiecte specifice generaţiei tinere. În cadrul instruirilor, tinerii vor învăța dicție și interpretare, actorie și improvizație, de asemenea, vor învăţa să colaboreze mai bine şi să poată avea încredere în ceilalţi şi în ei însiși.

De asemenea, tinerii vor dezvolta competenţe de a furniza servicii de educație non-formală Teatru Forum (instrument social de intervenție comunitară). Vor dezvolta abilități de viață (accentul pe spirit civic, rezolvare de probleme, luarea deciziilor, comunicare eficienta).

Conștientizarea abilitaților, aptitudinilor, valorilor pe care le pot dezvolta si /sau exploata, cat şi conștientizarea propriului rol în societate şi în contextele sociale în care activează. Proiectul va facilita şi interacțiunea cu oameni din medii dezavantajate si îmbunătățirea abilitaților de comunicare și expunere în public a unui punct de vedere.
Proiectul este susținut financiar în cadrul Programului municipal de granturi mici – 2021, lansat de către Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și Centrul Municipal de Tineret Chișinău.

Galerie

Donatorii

Coordonator de proiect

motto
Motto:

Fii bun acum!

Donează