Inovație pentru sănătate, abordări durabile în serviciile de îngrijire pentru reducerea impactului Covid-19 pentru persoanele învârstă și foarte în vârstă din Armenia, Ucraina și Moldova.Inovație pentru sănătate, abordări durabile în serviciile de îngrijire pentru reducerea impactului Covid-19 pentru persoanele învârstă și foarte în vârstă din Armenia, Ucraina și Moldova.

Acest proiect este un efort comun cu alte două organizații Caritas din Austria, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții grupurilor de populație vulnerabile și în nevoie din Armenia, Ucraina și Moldova, în lumina pandemiei Covid-19.

Prin acest proiect ne propunem:

1. Îmbunătățirea stării de sănătate a grupurilor de populație vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate de îngrijire de calitate din comuna Stăuceni. Aceasta include furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu prin echipe mobile instruite: consultații medicale prin telemedicină în cooperare cu centrele medicale; furnizarea de pachete alimentare, articole de igienă și echipamente de protecție individuală pentru a satisface nevoile de bază ale beneficiarilor; precum și comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la măsurile de protecție legate de Covid-19.

2. Consolidarea sistemelor locale de sănătate prin creșterea cunoștințelor personalului, voluntarilor și altor părți interesate locale. Aceasta include o serie de sesiuni de instruire adaptate nevoilor identificate; schimb de informații, lecții învățate și cele mai bune practici, la nivel național, precum și în întreaga regiune (Armenia, Ucraina si Moldova); discuții la mese rotunde cu părțile interesate locale privind protecția datelor (Ucraina si Moldova); și schimb online între experți pe probleme precum telemedicina, prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, reabilitarea și protejarea post-Covid-19, precum protecția în sănătate.

Grupuri țintă și beneficiari finali

Grupul țintă principal: Persoane vulnerabile, izolate social, care au nevoie de îngrijire la domiciliu: vârstnici, în special femei în vârstă, bolnavi cronici (pacienți cu HIV), persoane țintuite la pat, persoane cu dezabilități, persoane aflate în stadiul terminal al vieții lor.

Număr de persoane: 200 în Moldova (60% femei), 90 în Ucraina (60% femei), 60 în Armenia (95% femei)

Grupul țintă secundar: Personal și părți interesate la nivel local: echipe de îngrijire la domiciliu, asistenți medicali, asistenți sociali, coordonatori de proiect, voluntari, parteneri locali, etc.

Proiectul este implementat în 4 centre socio-medicale regionale: Grigorauca; Stăuceni; Rashcov și Tiraspol în Transnistria.

Durata planificată: 01 iulie 2021 până la 31 decembrie 2022

Acest proiect este „Finanțat de Ministerul Federal Austriac al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorilor“ cu sprijinul proiectului Caritas Österreich și Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

Donatorii

Fii bun acum!

Donează