Inovație pentru sănătateInovație pentru sănătate

Acest proiect este un efort comun cu alte două organizații Caritas din Austria, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții grupurilor de populație vulnerabile și în nevoie din Armenia, Ucraina și Moldova, în lumina pandemiei Covid-19.

Prin acest proiect ne propunem:

1. Îmbunătățirea stării de sănătate a grupurilor de populație vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate de îngrijire de calitate din comuna Stăuceni. Aceasta include furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu prin echipe mobile instruite: consultații medicale prin telemedicină în cooperare cu centrele medicale; furnizarea de pachete alimentare, articole de igienă și echipamente de protecție individuală pentru a satisface nevoile de bază ale beneficiarilor; precum și comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la măsurile de protecție legate de Covid-19.

2. Consolidarea sistemelor locale de sănătate prin creșterea cunoștințelor personalului, voluntarilor și altor părți interesate locale. Aceasta include o serie de sesiuni de instruire adaptate nevoilor identificate; schimb de informații, lecții învățate și cele mai bune practici, la nivel național, precum și în întreaga regiune (Armenia, Ucraina si Moldova); discuții la mese rotunde cu părțile interesate locale privind protecția datelor (Ucraina si Moldova); și schimb online între experți pe probleme precum telemedicina, prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, reabilitarea și protejarea post-Covid-19, precum protecția în sănătate.

Grupuri țintă și beneficiari finali

Grupul țintă principal: Persoane vulnerabile, izolate social, care au nevoie de îngrijire la domiciliu: vârstnici, în special femei în vârstă, bolnavi cronici (pacienți cu HIV), persoane țintuite la pat, persoane cu dezabilități, persoane aflate în stadiul terminal al vieții lor.

Număr de persoane: 200 în Moldova (60% femei), 90 în Ucraina (60% femei), 60 în Armenia (95% femei)

Grupul țintă secundar: Personal și părți interesate la nivel local: echipe de îngrijire la domiciliu, asistenți medicali, asistenți sociali, coordonatori de proiect, voluntari, parteneri locali, etc.

Proiectul este implementat în 4 centre socio-medicale regionale: Grigorauca; Stăuceni; Rashcov și Tiraspol în Transnistria.

Durata planificată: 01 iulie 2021 până la 31 decembrie 2022

Acest proiect este „Finanțat de Ministerul Federal Austriac al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorilor“ cu sprijinul proiectului Caritas Österreich și Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

Poporul Austriac continuă să susțină mai mult de 10 ani Caritas Moldova în servicii de îngrijire medico-sociale la domiciliu. Astfel, la moment, Caritas Moldova implementează două proiecte finanțate de Ministerul Federal Austriac al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorilor și Caritas Viena: ”Inovație pentru Sănătate” (MoH) și ”Asistență sigură pentru vârstnici ” (SAFE). Ambele proiecte au scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții a peste 500 de beneficiari din mun. Chișinău și suburbiile lui (comunele Stăuceni, Bubuieci și Bîc); s.Grigorăuca, r-n Sîngerei; s. Stârcea, r-n Glodeni; orașele Tiraspol și Râbnița; s. Rașcov, r-n Camenca. 

În cadrul proiectelor sunt acordate servicii de îngrijire medico-sociale la domiciliu prin echipe mobile instruite, inclusiv consultații de telemedicină; furnizarea de pachete alimentare, articole de igienă și echipamente de protecție individuală pentru a satisface nevoile de bază ale beneficiarilor, precum și comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la măsurile de protecție legate de pandemia Covid-19. În centrele medicale de zi, beneficiarii primesc consultații medicale, participă la diverse activități și le sunt oferite servicii de igienă personală, comunicare, kinetoterapie, activități creative, transportarea pacientului la asociația teritorială a medicilor de familie sau la biserică. 

La fel, în cadrul proiectelor sunt consolidate sistemele locale de sănătate prin creșterea cunoștințelor personalului, voluntarilor și altor părți interesate locale. Aceasta include o serie de sesiuni de instruire adaptate nevoilor identificate, discuții la mese rotunde între experți abordând probleme precum prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, telemedicina, inclusiv reabilitarea și protejarea post-Covid-19. Pentru a asigura o accesibilitate sporită a beneficiarilor la serviciile de îngrijire și de a implementa un mecanism transparent în managementul serviciilor au fost promovate procese de digitalizare prin dezvoltarea unei baze de date.

Donatorii

Coordonator de proiect

motto
Motto:

Fii bun acum!

Donează