DareDare

Programul Regional DARE: “Dream Achieve Realize Express – Educație și inovare socială în Ucraina, Republica Moldova și România pentru o viață bună pentru copiii noștri” este susținut de Caritas Viena și se implementează în 11 localități: în Moldova (Caritas Moldova în mun. Bălţi şi s. Petropavlovca, r. Sîngerei, Regina Pacis în r. Floreşti: s. Ştefăneşti, s. Varvareuca, s. Roşietici, MS Diaconia în r. Edinet: s. Feteşti), în România (Caritas Alba Iulia în com. Ojdula, j. Covasna, Centrul Diecezan Caritas Iaşi în mun. Iaşi şi Federaţia Caritas Timişoara în localitate Periam), şi Ucraina (Regiunea Harkov, Lvov şi Kiev).

Perioada de implementare a programului este 1 iunie 2017 – 30 iunie 2021.

Viziunea programului: vrem ca copii noştri să crească şi să devină adulţi fericiţi şi responsabili, capabili de a-şi realiza la maxim potențialul lor în viaţă. Vrem să le oferim curajul de a lupta pentru visele lor, iar când dau de obstacole. Să nu renunţe, ci să încerce din nou.

Scopul programului: copiii din regiunile vizate din Ucraina, Moldova şi România cresc pentru a fi adulți rezistenți și abilitați, care își ating potențialul în viață

Programul DARE se bazează pe presupunerea că sporirea rezilienței și abilitării copiilor este un proces care implică diferite părți interesate și ecosistemele din jurul copilului: familia, comunitatea și societatea în general.

Pentru a îmbunătăți ecosistemul în care copii sunt născuți și crescuți, programul se concentrează pe consolidarea unei serii de dispoziții - cum ar fi creativitatea, aspirațiile, rezilienţa, gândirea critică și motivația - pentru a le susține vocea și abilitarea. Acest lucru se realizează prin implementarea a trei metodologii inovatoare, cunoscute sub denumirea de medii de învățare autoorganizate (SOLE), Mindfulness și parlamentele copiilor în acțiune.

DARE (Dream Achieve Realize Express) este un proiect pilot adresat copiilor, de educare şi inovaţie socială, bazat pe 3 piloni de bază:

  • încurajarea creativității copiilor - prin implementarea metodologiei SOLE în cadrul sesiunilor propriu-zise. În fiecare zi copiii au câte o sesiune SOLE în cadrul căreia, într-o ambianță foarte deschisă și prietenoasă copiii interacționează în grup, formează abilități de lucru în echipă și învață lucruri noi prin intermediul internetului căutând răspuns la Întrebarea mare pe care i-o pune profesorul.
  • aprofundarea implicării părinților în procesul de dezvoltare a copiilor- cu scopul de a-i face pe părinți cetățeni responsabili, cărora le pasă de problemele comunității din care fac parte și de a contribui împreună, prin organizare comunitară și mobilizarea localinicilor, la soluționarea lor.
  • implicarea în dezvoltarea copiilor a diverse grupuri ale societății civile- în cadrul programului au fost realizate o serie de seminare pentru lucrătorii din cadrul proiectului care țin atât de dezvoltarea competențelor profesionale ale lucrătorilor cât și seminare pentru îmbunătățirea abilităților de lucru cu copiii. Tot prin intermediul acestui program a fost adaptată și îmbunătățită Politica de protecție a copilului.

Dare înseamnă:

  • Crearea unui mediu prin care copii să înveţe în mod autonom, cu ajutorul tehnologiei, prin metoda SOLE;
  • Parlamentul copiilor care oferă voce copiilor şi vor fi încurajaţi să dezvolte proiecte sociale în comunitate;
  • Parenting, pentru dezvoltarea abilităților parentale;
  • Dezvoltarea organizaţională prin cursuri şi formări destinate specialiştilor.

Programul promovează încrederea în faptul că copiii Cresc și Ating rezultate mai bune într-un mediu stimulativ care corespunde necesităților și potențialului lor individual, și creează spații pentru realizarea viselor, exprimarea opiniilor, satisfacerea nevoilor etc. Copiii au nevoie de un mediu de susținere, în care părinții, îngrijitorii și profesorii au abilități și priceperi de a le oferi Dragoste și Suport, interacționând cu ei și încurajând copiii într-un mod pozitiv, care îi ajută să dezvolte relații emoționale stabile. Nu în ultimul rând, organizațiile implicate trebuie să-și dezvolte capacitățile de a asigura Impactul și Durabilitatea ecosistemului social înconjurător, și de a produce impact pe termen lung prin intervenții sustenabile.

Donatorii

Caritas în acțiune

Fii bun acum!

Donează