Binecuvântează, Doamne, viața mea cu harurile Duhului Sfânt, pentru a deveni un instrument util în mâinile tale. Să reușesc să traduc în limbajul inimii iubirea existentă în preasfânta Treime. Acest limbaj al iubirii să îmi insufle gânduri pline de speranță pentru o viață mai liniștită; să îmi fie un imbold spre a mărturisi tuturor speranța care nu moare niciodată, Cristos Domnul nostru. Binevoiește, Doamne, a insufla asupra mea și asupra celor dragi mie o credință stabilă și o speranță neabătută în toate intervențiile tale în omenire. Ajută-mă să pot recunoaște minunile iubirii tale, pornind de la frumusețile naturii, tezaurul plin de mister al sufletului omului și ajungând la comoara inestimabilă de haruri a celor care îți sunt mesagerii pe acest pământ.

Susține și întărește operele caritabile ale Bisericii și ale Fundației noastre. Descoperă-le lor depozitul inestimabil al iubirii tale, pentru ca ei să fie capabile să mărturisească tuturor că, drumul către fericirea veșnică începe de aici de pe pământ și se va desăvârși în patria cerească. Arată-ți chipul plin de milostivire prin toate operele de caritate ale creștinilor, iar recunoștința acestor opere să fie pe măsura faptelor îndeplinite.

Doamne Dumnezeule, Tu ești sursa tuturor lucrurilor bune,
Tu auzi strigătul celor săraci și necăjiți,
Ajută-ne să-L vedem Fiul tău în toate victimele catastrofelor naturale și în cele provocate de om,
Ca și bunul Samaritean, niciodată să nu ne întoarcem cu spatele de la suferințele surorilor și fraților noștri, ci să fim plini de compasiune cu ei,
Ca și văduva care a dat tot ce avut ca să supraviețuiască, să fim mereu gata să împărtășim, cine suntem și ce tot avem,
Binecuvântează și să protejează toți lucrătorii și voluntarii Caritas, ori de câte ori aceștia salvează vieți, uneori, punându-și propriile vieți în pericol,
Primește în Împărăția Ta pe toți cei care au murit, și consolează familiile lor
Cerem toate acestea, prin Hristos, Domnul nostru,
Cel care aude strigătul celor săraci și oprimați.
Amin.

*source

Sfânta Fecioară Maria, patroana tuturor acelora care se dăruiesc într-o viață caritabilă să intervină cu mijlocirea ei și să dezvăluie omenirii că nu există altă cale de a ajunge la unirea cu tine, decât cea a iubirii sincere față de aproapele. Luminează-mi mintea, maică a milostivirii, pentru a reuși să pun în practică faptele de milostenie trupească și sufletească, iar acestea să îmi fie indicator sigur pentru o lume mai bună, mai armonioasă și mai liniștită. Deschide-mi ochii inimii, maică a carității creștine, pentru a-mi da seama că solidaritatea față de aproapele este caracteristica esențială a omului, fără de care nu poate exista pace și înțelegere.

Maică a bunului sfat, dă-mi înțelepciunea care șade alături de Dumnezeu pe tronul slavei pentru a discerne diferența dintre bine și rău, dintre ce este pe placul Fiului tău, Isus Cristos și ce i se împotrivește. Dă-mi tăria de a mărturisi tuturor adevăratele valori creștine și de a le promova și celorlalți în măsura în care eu le-am asimilat pentru mine.

Duhule Sfânt, iubirea care leagă persoanele sfintei Treimi, copleșește-mă cu harurile tale pentru a desfășura în viața mea, o activitate constantă de caritate și pentru a fi la dispoziția oricui are nevoie de ajutorul meu. Inspiră-mi gândurile, cuvintele și faptele pentru a reuși să mă ridic la înălțimea chemării mele de a fi copil preaiubit al lui Dumnezeu Tatăl. Transformă-mi conduita față de tine și față de ceilalți pentru ca să pot deveni un liant al înțelegerii dintre oameni și un promovator de pace și de iubire fraternă. Vouă, persoane ale sfintei Treimi ni se înalță gândul în rugăciune pentru a umple societatea prezentă de iubirea și fericirea voastră. O invoc și pe Preacurata Fecioară, Maria, pentru a dobândi atât eu, cât și cei dragi mie, harurile necesare pentru o prosperitate a iubirii divine aici pe pământ, imagine a ceea ce domnește în ceruri de la început și până în vecii vecilor, Amin!

Viața spirituală


Papa Francisc asociaţiilor Caritas diecezane: tot mai aproape faţă de cei din urmă

17 aprilie 2018. Cu ocazia celui de-al 40-lea simpozion dedicat asociaţiilor Caritas la nivel diecezan, cu desfăşurare la Abano-Terme (Padova), între  16 şi 19 aprilie,  papa Francisc a transmis un mesaj în care-şi exprimă speranţa unei tot mai mari apropieri faţă de cei săraci. dresându-le o telegramă celor peste 600 de directori şi operatori din cadrul […]


Interviu acordat de Dl Andrei Bolocan, directorul Fundației Caritas Moldova, pentru „Radio Maria” din Sankt- Petersburg

Interviu acordat redactorului șef al postului „Radio Maria”, Alexei Pirogov La 1 noiembrie 2017 Dl Andrei Bolocan, directorul Fundației Caritas Moldova, aflându-se într-o vizită de lucru la Sankt- Petersburg, a acordat un interviu redactorului șef al postului „Radio Maria”, Alexei Pirogov. *Redăm mai jos conținutul interviului într-o traducere liberă. „Radio Maria” este un post de […]


Caritas înseamnă iubire milostivă

 Articol scris de: Viorica Purice, Revista Sănătate Marele Dicționar Enciclopedic dă următoarea explicație a cuvântului milă -  dragoste plină de compasiune, participare cordială la viețile celor infirmi și nevoiași (bolnavi, bătrâni etc.); manifestare activă a carității. Toate aceste definiții se pot atribui în întregime Fundației de Binefacere creștine Caritas Moldova, despre activitățile căreia ne-a povestit directorul […]


Sfântul Vincențiu de Paul

Astăzi, credincioșii catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vincent de Paul, care este patronul cauzei îndurării din întreaga lume. Sfântul Vincențiu s-a născut la 24 aprilie 1581 în localitatea în Gascony, dintr-o familie de țărani săraci. Chiar dacă era dotat cu o inteligență vie, până la 15 ani, nu a făcut altceva decât să aibă grijă […]


În Moldova Evanghelia este viabilă și în acțiune

 Articol scris de: Michael Sean Winters,  National Catholic REPORTER “Cred în Dumnezeu dar nu susțin religia organizată; deși eu sunt spiritual”. Prin urmare cu toții am auzit aceste cuvinte, chiar și într-o altă formă. Ele sunt o suspiciune mai veche, voltairiană dar aceste cuvinte sunt neadecvate. Cu toții am întâlnit oameni minunați și generoși care declară […]