Blog

SAFE și CARING- cele două proiecte mari ale Caritas Moldova pentru peioada 2021-2023

Începând cu anul 2021 proiectele SAFE și CARING vin în ajutorul copiilor din familiile nevoiașe cât și bătrânii bolnavi rămași singuri.

09.07.2021
26 DE ANI... VÂRSTA TINEREȚII - Mesajul președintelui „Caritas Moldova” cu ocazia celor 26 de ani ai Fundației de Binefacere „Caritas Moldova”

Și întrucât a mulțumi înseamnă a cere din nou, să ne îndreptăm rugător glasurile spre Treimea cea de o ființă să trezească în inimile a cât mai multor oameni iubirea care să-i facă compătimitori față de atâtea situații dureroase care întunecă fața Pământului. Și evident, un mare mulțumesc și binefăcătorilor înșiși.

10.05.2021
MESAJUL DE PAȘTI 2021 AL PREȘEDINTELUI FUNDAȚIEI DE BINEFACERE „CARITAS MOLDOVA”

Tuturor vă doresc un Paște plin de bucurie cerească, în care să strălucească caritatea lui Cristos. Și asta, sub privirea blândă a Mamei noastre cerești, Maria.
Cristos a înviat!

02.04.2021
1 2