Blog

Pentru cei mai nevoiași

De Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei

Practic, toate activitățile noastre ating, într-un fel sau altul, acest scop global, și putem spune că am obținut rezultate din ce în ce mai bune atât la nivel național, cât și internațional. Ne propunem ca și mai departe să continuăm în această direcție a luptei împotriva sărăciei, inegalităților, discriminării și sperăm ca, prin eforturile noastre și ale partenerilor care ne susțin, să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să mergem împreună pe un drum al normalității, al șanselor egale, al bucuriei unui impact pozitiv și sustenabil pentru indivizii și comunitățile vulnerabile de pe ambele maluri ale Nistrului. 

20.10.2021
SAFE și CARING- cele două proiecte mari ale Caritas Moldova pentru peioada 2021-2023

Începând cu anul 2021 proiectele SAFE și CARING vin în ajutorul copiilor din familiile nevoiașe cât și bătrânii bolnavi rămași singuri.

09.07.2021
26 DE ANI... VÂRSTA TINEREȚII - Mesajul președintelui „Caritas Moldova” cu ocazia celor 26 de ani ai Fundației de Binefacere „Caritas Moldova”

Și întrucât a mulțumi înseamnă a cere din nou, să ne îndreptăm rugător glasurile spre Treimea cea de o ființă să trezească în inimile a cât mai multor oameni iubirea care să-i facă compătimitori față de atâtea situații dureroase care întunecă fața Pământului. Și evident, un mare mulțumesc și binefăcătorilor înșiși.

10.05.2021
1 . . . . . . 6 7 8 9